เกี่ยวกับเรา

รับสร้างบ้านภาคอีสาน

บริษัท หิรัญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

บริษัทรับสร้างบ้าน ให้บริการออกแบบบ้าน ให้คำปรึกษาก่อน-หลังสร้างบ้าน แบบครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

บริษัท หิรัญทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 4 ต.กุดฉิม อ.ธาตพนม จ.นครพนม เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย และอาคารอื่นๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) โดยมีคุณอภิเษก หิรัญงาม เป็นประธานกรรมกาารบริหาร คอยให้บริการพร้อมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างบ้านโดยเฉพาะ ในด้านต่างๆ ดังนี้ งานออกแบบ งานเขียนแบบ งานประเมินราคา งานก่อสร้าง รวมถึงงานเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้ธนาคาร

ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก เราจึงมุ่งเน้นการทำงานในทุกส่วน ให้มีประสิทธิภาพ ออกแบบบ้าน ให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว คุ้มค่าและสวยงาม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความสะดวกสบายมากที่สุด โดยเราเลือกใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน มีความแข็งแรง และควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพมากที่สุด ให้เจ้าของบ้านเกิดความพึงพอใจ

Facebook
Twitter
Email
เกี่ยวกับเรา บริษัทหิรัญทรัพย์ รับสร้างบ้าน